Tillsammans utvecklar vi

Framtidens arbetsplats

Vi är mitt i ett paradigmskifte och ett allt större ansvar läggs på våra chefers förmåga att styra och leda i en allt mer dynamisk och komplex vardag.
Tillitsbaserat ledarskap på framtidens arbetsplats

Framtidens ledarskap

This is a block description. To edit, click and type the text or replace it with your own custom content

This is a text. To edit this text, click here and replace it with your own content.

Fota på Micael Bydén, ÖB, taget av Louise Levin på Försvarsmakten
Superscript

De 7 principerna

This is a block description. To edit, click and type the text or replace it with your own custom content
Princip #1

TILLIT

Från New Public Management till tillitsbaserad styrning.

Show the site visitors what they should do next

Button 1
Princip #2

TYDLIGHET

Från hierarkier till styrning

Tydlighet har länge förknippats med hierarkiskt ledarskap. Vi ser dock ett skifte mot ett ledarskap där tydlighet är synonymt med tydlig vision och förankrad målbild där goda relationer och kommunikation är de viktigast verktygen.

#2

TYDLIGHET

Från hierarkier till styrning

Tydlighet har länge förknippats med hierarkiskt ledarskap. Vi ser dock ett skifte mot ett ledarskap där tydlighet är synonymt med tydlig vision och förankrad målbild där goda relationer och kommunikation är de viktigast verktygen.